03 9548 2215
Hoa Nghiem Primary School Logo
Hoa Nghiem Primary School
Seeing the lotus come in every seed
Buddhist Education
Discover More

Quá trình thành lập và phát triển Chùa Hoa Nghiêm

Hình thành từ năm 1987, do Hoà Thượng Thích Phước Huệ và một số nhân sĩ trí thức trong vùng, từ một ngôi nhà nhỏ ở trung tâm Springvale, Victoria. Từ năm 1995, Hoà Thượng Thích Thiện Tâm - Trụ Trỉ Chùa Hoa Nghiêm, cùng Ban Trị Sự mua khu đất khoảng một hecta (1 ha) để xây dựng ngôi chùa theo văn hoá Phật Giáo Việt Nam.

Chùa đã lần lượt mở rộng các sinh hoạt như sau:

– 1996 – Viện Phật Học A Dục

– 1998 – Sáng lập Thư Viện Phật Giáo

– 2005 – Sáng lập Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm

– 2006 – Sáng lập Ban Tương Tế Hoa Nghiêm

– 2016 – Sáng lập Trường Tiểu Học Phật Giáo “Hoa Nghiem Primary School”

– 2016 – Sáng lập Nhà Hàng Chay “Hoa Nghiem Vegie Hut”

– 2021 – Sáng lập Nhà Trẻ Hoa Nghiêm 'Hoa Nghiem Early Learning Centre'

Ngày nay, chùa Hoa Nghiêm có vai trò quan trọng trong vùng Đông Nam Melbourne, là điểm đến đến của nhiều Phật tử gần xa, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết.

Xem thêm

Hoa Nghiem Heritage

Community Development

Bgvhbjkljgthjkl;kjhgfghjkl;kfghjkl;gfchvjkl;'kjhfgjkl;.'ugyhj

More Info

Hoa Nghiem Heritage

Religious service

Bgvhbjkljgthjkl;kjhgfghjkl;kfghjkl;gfchvjkl;'kjhfgjkl;.'ugyhj

More Info

Hoa Nghiem Heritage

Education service

Bgvhbjkljgthjkl;kjhgfghjkl;kfghjkl;gfchvjkl;'kjhfgjkl;.'ugyhj

Early Learning Centre

Buddhist College

More Info